Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Aktuality

Vitaj na SKKE! Takto bude prebiehať DOD na Súkromnom konzervatóriu v roku 2023: Dôjdi 26. októbra 2023 (štvrtok) a pozri si najprv ukážky našej práce...
SÚSTREDENIE – ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA Tento školský rok sa z dôvodu vystúpenia študentov tanečného odboru 3.9. v Tabačke v rámci festivalu MOVE FEST...
Súkromné konzervatórium na cestách. Minulý týždeň sa žiaci odborov hudobno-dramatické umenie a muzikál zúčastnili dokonca dvoch divadelných...
2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024...
Dobrý deň, s radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2023 , sa bude konať na Súkromnom konzervatóriu (SKKE),...
FEBRUÁR, MAREC a APRÍL NA SKKE bol bohatý: 23.2. cestovali študentky HDU a MUZIKÁL do Zvolena: Divadlo J. G. Tajovského 25.2. -4.3. Erasmus plus...

Stránky