Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky Talentových skúšok zo dňa 29. 04. 2024 a 10. 05. 2024

Výsledky Talentových skúšok zo dňa 29. 04. 2024 a 10. 05. 2024 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a boli prijatí na štúdium:

Kód                           Body za overenie nadania a študijné výsledky

HDU 08                       90 bodov

HDU 07                       86 bodov

HDU 10                       81 bodov

HDU 02                       77 bodov

HDU 01                       57 bodov

HDU 03                       57 bodov

HDU 05                       57 bodov

Počet nanaplnených miest: 4

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční dňa 21. mája 2024.

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie na štúdium:

Kód                            Body za overenie nadania a študijné výsledky

HDU 04                       45 bodov

HDU 09                       3 body

HDU 06                       0 bodov

 

Výsledky TS zo dňa 29. 04. 2024 a 10. 05. 2024  - odbor Tanec

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a boli prijatí na štúdium:

Kód                            Body za overenie nadania a študijné výsledky

TAN 02                        104 bodov

TAN 08                        102 bodov

TAN 12                        100 bodov

TAN 11                          98 bodov

TAN 10                          95 bodov

TAN 09                          92 bodov

TAN 03                          86 bodov

TAN 07                          83 bodov

TAN 05                          82 bodov

TAN 06                          79 bodov

TAN 01                          74 bodov

Počet nanaplnených miest: 0

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční dňa 21. mája 2024.

 

Uchádzači, ktorí splnili kritéria, dosiahli potrebný počet bodov na prijatie, ale boli neprijatí na základe nedostatku miesta:

Kód                           Body za overenie nadania a študijné výsledky

TAN 04                        64 bodov