Záverečné predstavenie 2015 k 10. výročiu založenia školy