Záverečné predstavenie 1.- 3. roč. HDU 9.6. 2019 Časť 1: Spevácko-tanečná časť