Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Predstavenie odbor TANEC 18.6.2022

T. Andrisko/ A. Goceliakováautor. teo Andrisk, študent 4. ročníka odbor TANEC a jeho spolužiačky Abandoned,choreografia K. SninskáKafka, choreografia Attila Egerházi (riaditeľ a choreograf Roayl Ballet Féhervár)Real truth, na motive choreo. Alberta Potiho upravila K. SninskáTriptych 2, choreografia K. SninskáMak, repertoár Lúčnice, choreografia prof. Š. NosáľaPozdišovskí hrnčiari, repertoár Lúčnice, choreografia prof. Š. NosáľaGrace, choreografia Attila Egerházi (riaditeľ a choreograf Royal Bellet FéhervárReal TruthSólové variácie 4. ročníkaMak, repertoár Lúčnice, choreografia prof. Š. NosáľaTriptych 2, choreografia K. SninskáTriptych 2, choreografia K. SninskáPiece of mind, choreografia Nina Sninská1 + 1 choreografia Attila Egerházi(riaditeľ a choreograf Royal Ballet Féhervár)1 + 1, choreografia Attila Egerházi(riaditeľ a choreograf Royal Ballet Féhervár)1 + 1 choreografia Attila Egerházi(riaditeľ a choreograf Royal Ballet Féhervár)1 + 1, choreografia Attila Egerházi(riaditeľ a choreograf Royal Ballet Féhervár)Beso, choreografia Attila Egerházi(riaditeľ a choreograf Royal Ballet Féhervár)Španielsko tanec, naštudoval M. Valko


ZÁVEREČNÉ PREDSTAVENIE 

odbor TANEC

18. JÚN 2022 o 17 : 00

KASÁRNE/KULTURPARK

PROGRAM

1. Tri rieky z baletu Faraónova dcéra 

NaštudovalaYuliya Chemitova

TancujúD. Voitikova (3. r.), M. Kolcunová (3. r.), S. Huráková (4. r.)

 

2. Príhovor riaditeľa školy Mgr. Borisa Girdasova

 

3. Abandoned 

ChoreografiaKatarína Sninská, Martina Hažinčáková

TancujúJ. Javorská (2. r.), N. Stiebielieva (2. r.), S. Huráková (4. r.),

V. Šalatová (5. r.)

 

4. Real Truth

ChoreografiaAlberto Poti, a. h.

Upravila: Katarína Sninská

Tancujúštudenti 3. roč.

 

5. Old Truth

ChoreografiaAlberto Poti, a. h. 

Choreografia úvodného sóla: Nina Sninská

Upravila: Katarína Sninská

TancujúD. Gerbocová (4. r.), K. Mihaľová (4. r.), S. Huráková (4. r.), 

L. Klimek (4. r.)

 

6. Puzzle – variácie z diel renomovaných choreografov (maturitné sóla)

Naštudovali a tancujú: T. Andrisko, L. Klimek, M. Palágyiová, 

S. Huráková, K. Mihaľová, D. Gerbocová 

 

7. Poslední psaní

Naštudovala: Simona Fedorková 

Hudobný podklad: Ladislav Znám

Spieva: Gabriela Madejová (4. r.)

 

8. 1+1 

ChoreografiaAttila Egerházi, a. h. 

Asistentka choreografieCristina Porres Mormeneo, a.h.

TancujúN. Sninská (5. r.), T. Andrisko (4. r.)

 

9. Mak – repertoár umeleckého súboru Lúčnica

Choreografia: prof. Štefan Nosáľ

Naštudoval: Miroslav Benda

Tancujú: študenti 2. – 5. roč.

 

 

Prestávka 15 min.

 

 

10. Beso 

ChoreografiaAttila Egerházi, a.h.

Asistentka choreografieCristina Porres Mormeneo, a.h.

Tancujú: študenti 2. – 4. roč.

 

11. Baletky 

Choreografia: Kristína Lučková

Tancujú: žiačky SZUŠ VIVA

 

12. Rozhovor v tichu

Naštudovala: Simona Fedorková 

Hudobný podklad: Ladislav Znám

Spieva: Iveta Karičková (5. r.)

 

13. Triptych

Hudba: Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča

Choreografia: Časť 1: Anton Beliš 

       Časť 2: Katarína Sninská

       Časť 3: Radovan Vagač

Tancujú: študenti 3. – 5. roč.

 

14. Vtáčiky

Choreografia: Angelika Žulová

Tancujú: žiačky SZUŠ VIVA

 

15. A piece of mind

Choreografia: Nina Sninská

Tancujú: študentky 1. a 2. roč.

16. Kafka – úryvok z repertoáru Royal Ballet Fehervár 

ChoreografiaAttila Egerházi, a.h.

Asistentka choreografieCristina Porres Mormeneo, a.h.

Tancujú: študenti 3. – 5. roč.

 

17. Contrary Forces

Choreografia: Lukáš Nastišin, a. h. 

Tancujú: J. Javorská (2. r.), V. Lacová (2. r.)

 

18. Španielský tanec z baletu Luskáčik

Naštudoval: Milan Valko

Tancujú:  D. Voitikova (3. r.), S. Lazúrová (3. r.), L. Klimek (4. r.), 

K. Mihaľová (4. r.)

 

19. Príhovor vedúcej tanečného odboru Kataríny Sninskej

 

20. Pozdišovskí hrnčiari – repertoár umeleckého súboru Lúčnica

Choreografia: prof. Štefan Nosáľ

Naštudoval: Miroslav Benda

Tancujú: študenti 2. – 5. roč.

 

21. Grace

ChoreografiaAttila Egerházi, a.h.

Asistentka choreografieCristina Porres Mormeneo, a.h.

Tancuje: N. Sninská (5. r.)

 

22Sing, Sing, Sing

Choreografia: Bob Fosse

Naštudovali a upravili: D. Gerbocová, S. Huráková, L. Klimek, T. Andrisko

Tancujú: všetci

 

 

PEDAGÓGOVIA TANEČNÉHO ODBORU:

Attila EGERHÁZI a Cristina Porres MORMENEO – garanti odboru

Katarína SNINSKÁ – vedúca tanečného odboru

Yuliya CHEMITOVÁ

Ľubomíra GOLIÁŠOVÁ

Milan VALKO

Miroslav BENDA

Kristína ŠÉROVÁ

 

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

WWW.SKKE.SK