Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky talentových skúšok 05. 05. 2021

Odbor  Tanec

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                     Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

TAN 01                                 85 bodov                                                           

TAN 10                                 74 bodov                                                                                                          

TAN 02                                 73 bodov                                                                                                          

TAN 14                                 64 bodov                                                                                                          

TAN 05                                 63 bodov

TAN 12                                 60 bodov                                                                                                          

TAN 04                                 59 bodov                                                                                                                          

TAN 08                                 52 bodov                                                                                                          

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                    Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

TAN 11                                 00 bodov                                                                                                                          

TAN 09                                 00 bodov                                                                                                                          

TAN 13                                 náhradný termín

TAN 06                                 náhradný termín

TAN 03                                 náhradný termín

Odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                    Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

HDU 01                                95 bodov

HDU 02                                89 bodov

HDU 07                                76 bodov

HDU 08                                76 bodov

HDU 09                                69 bodov

HDU 03                                66 bodov

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                                     Body za overenie nadania a štúdijne výsledky

HDU 05                                40 bodov

HDU 04                                22 bodov

HDU 06                                00 bodov