Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky talentových skúšok 04. 05. 2022 a 11. 05. 2022

Výsledky Talentových skúšok zo dňa 04. 05. 2022 a 11. 05. 2022 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                           Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

HDU 03                       89 bodov

HDU 12                       82 bodov

HDU 05                       81 bodov

HDU 07                       72 bodov

HDU 02                       71 bodov

HDU 15                       71 bodov

HDU 08                       60 bodov

HDU 14                       59 bodov

HDU 10                       55 bodov

HDU 11                       54 bodov

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční formou doručenia Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium dňa 20. mája 2022.

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

HDU 06                       44 bodov

HDU 09                       38 bodov

HDU 04                       16 bodov

HDU 13                       05 bodov

HDU 01                       00 bodov

 

Výsledky TS zo dňa 04. 05. 2022 a 11. 04. 2022  - odbor Tanec

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

TAN 04                        87 bodov

TAN 07                        86 bodov

TAN 10                        86 bodov

TAN 01                        81 bodov

TAN 08                        67 bodov

TAN 03                        63 bodov

TAN 09                        59 bodov

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na Súkromnom konzervatóriu, Zádielska 12, Košice sa uskutoční formou doručenia Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium dňa 20. mája 2022.

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania a štúdijné výsledky

TAN 05                        44 bodov

TAN 06                        36 bodov

TAN 02                        35 bodov