Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky Talentových skúšok

Výsledky TS zo dňa 26. 03. 2018 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 09 ....  87 bodov

HDU 02 ....  83 bodov

HDU 10 ....  81 bodov

HDU 11 ....  72 bodov

HDU 01 ....  71 bodov

HDU 06 ....  70 bodov

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

HDU 03 ....  57 bodov

HDU 05 ....  49 bodov

HDU 04 ....  42 bodov

HDU 07 ....  00 bodov

HDU 08 ....  00 bodov

HDU 12 ....  00 bodov

 

Výsledky TS zo dňa 27. 03. 2018 - odbor  Tanec

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 07 ....  97 bodov

TAN 09 ....  96 bodov

TAN 08 ....  91 bodov

TAN 11 ....  85 bodov

TAN 02 ....  84 bodov

TAN 01 ....  81 bodov

TAN 06 ....  81 bodov

TAN 12 ....  78 bodov

TAN 04 ....  77 bodov

TAN 10 ....  71 bodov

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

TAN 03 ....  59 bodov

TAN 13 ....  57 bodov

TAN 05 ....  49 bodov

Zápis prijatých uchádzačov zákonným zástupcom sa uskutoční  9. apríla 2018 (pondelok) v budove Súkromného konzervatória  v čase od 10 00 do 18 00.

Zákonný zástupca žiaka si od základnej školy vyžiada zápisný lístok.