Úspechy študentov SKKE na talentových skúškach na VŠMU a JAMU

Študentky 4.a 5. ročníka odbor HDU- Laura a Peťa postúpili úspešne do 2. kola talentových skúšok na JAMU, Brno- odbor MUZIKÁLOVÉ HERECTVO. Držíme palce, aby sa im podarilo pridať sa už k našim bývalým študentom - Dušanovi,Kike a Pejke  -žiakom 1. ročníka JAMU.  V odbore Tanec vyhoveli v druhom kole talentových skúšok 4 naši študenti: Boli prijatí na choreografiu, pedagogiku moderného, pedagogiku klasického a pedagogiku ľudového tanca. Blahoželáme.