Termín TS 2020


Predpokladaný termín TS na SKKE pre všetky odbory je 6.4. 2020 (pondelok).