Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

TALENTOVKY TANEC 2020/2021


TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE

19. 5. 2020

TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV

 

Úvodné INFORMAČNÉ video: https://www.youtube.com/watch?v=HETceHvv5lk&feature=youtu.be

 

Podrobné informácie:

KRITÉRIA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020/2021 19. 05. 2020

Študijný odbor -  8227 Q TANEC

  • Talentové skúšky budú prebiehať dištančnou formou – videozáznamom.
  • Uchádzač vytvorí videozáznam svojho výkonu, ktorý zašle na emailovú adresu školy skke@skke.sk a tiež v kópii na talentovkyskke@gmail.com
  • Formát : MP4 alebo MOV. 
  • Zaslať môže priamo video alebo link na vybrané „úložisko“, kde video uložil napr. www.wetransfer.com , www.uschovna.sk, www.uloz.to .
  • Zaslané súbory označte  Vašim priezviskom a číslom zadania.

VIDEOZÁZNAMY ZASIELAJTE DO 18.5. 2020 DO 24:00 HOD.

Zadania jednotlivých videí:

     Na ​základe linku 1 si uchádzač pripraví súbor dispozičných úkonov, ktoré zašle buď formou fotiek alebo nahrá video. Fotky alebo úkony vo videu nemusíte označovať.  Nahrajte sa v každom úkone - aj keď ho neviete vykonať v maximálnom predvedení. V prípade, ak budete chcieť pridať niečo z vašich dispozícii navyše, zaraďte ich za úkonom 15. Fotky alebo videá zasielajte tak, aby bola obsiahnutá Vaša celá postava. Zasielajte pod súborom s názvom: Vaše priezvisko ZADANIE 1. Ak sa nahrávate sami, nemusíte sa trápiť so strihmi - nejde o kvalitu úpravy videa-ide o vaše dispozície :-).

  • ZADANIE 2: Pre overenie pohybových schopností v tanečných technikách zaslanie 2 krátkych tanečných videí v rôznych tanečných štýloch v rozsahu každé min. 1 minúta maximálne však  2 minúty. Uchádzači, ktorí budú prezentovať svoje znalosti v ľudovom tanci zašlú videá z dvoch ľubovoľných tanečných oblastí. 

V tanečných videách môžete použiť:

a) úryvky tancov, ktoré ovládate alebo b) improvizáciu. Nehodnotíme Váš výber - budeme hodnotiť vaše výkony, ktoré ste prispôsobili domácemu prostrediu alebo prostrediu v prírode. Nekomplikujte videá strihaním hudobného podkladu- ak nemáte možnosť. Opäť hodnotíme výkony, nie strihy v hudbe. Oblečenie a úprava sú ľubovoľné. Dievčatá bez výrazného make- upu.

  • ZADANIE 3: Krátke predstavenie uchádzača- jeho tanečné skúsenosti, prax, obľúbený tanečný štýl.

Predstavte sa nám. Kto ste, kde tancujete, čo vás zaujíma, čo viete o našej škole- konkrétne o odbore Tanec na SKKE.    

INŠTRUKCIE: 

Milí uchádzači, chápeme, že domáce podmienky Vám možno neumožnia maximálne rozsahy. Skúste sa v domácich podmienkach prezentovať čo najlepšie.  Držíme Vám prsty. 

Výsledky TS zverejníme do 3 pracovných dní....Ale ako býva na SKKE zvykom, o svojej úspešnosti sa dozviete čo najskôr...

Sme...SKKE ....a dúfame, že aj VY budete SKKE...

Kvalita, moderný prístup, možnosti a skúsenosti....NEVÁHAj  POĎ K NÁM ...

Tešíme sa na vaše videá. 

V prípade otázok ohľadom TS v odbore TANEC nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Formálne otázky: kontakt: Boris Girdasov  0917 621 228, skke@skke.sk

Otázky ohľadom formy a obsahu videí a iné:  kontakt: Katarína Sninská 0918560030, skke@skke.sk

 

 

V Košiciach 01. 05. 2020