Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

TALENTOVKY HDU A MUZIKÁL 2020/2021


 

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK NA SKKE

19. 5. 2020

TALENTOVÉ SKÚŠKY PREBEHNÚ DIŠTANČNE - FORMOU VIDEOZÁZNAMOV

Úvodné INFORMAČNÉ video:

 https://www.youtube.com/watch?v=g4pswi73IIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hKdsQzYuEYsb302rCY7bONSbKwIUT7pl_xffiAulekRUsvWUzM235kqI

Podrobné informácie:

KRITÉRIA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 19. 05. 2020

Študijný odbor -  8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE
Študijný odbor -  8226 Q 01 HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE - muzikál

 

 

 • Talentové skúšky budú prebiehať dištančnou formou – videozáznamom.

 • Uchádzač vytvorí videozáznam svojho výkonu, ktorý zašle na emailovú adresu školy skke@skke.sk a tiež v kópii na talentovkyskke@gmail.com

 • Formát: MP4 alebo MOV. 

 • Zaslať môže priamo video alebo link na vybrané „úložisko“, kde video uložil napr. www.wetransfer.com , www.uschovna.sk, www.uloz.to .

 • Zaslané súbory označte  Vašim priezviskom a číslom zadania.

VIDEOZÁZNAMY ZASIELAJTE DO 18.5. 2020 DO 24:00 HOD.

 

Zadania jednotlivých videí:

 • Zadanie 1:  Uchádzač sa predstaví a stručne popíše svoje prípadne doterajšie aktivity vo zvolenom odbore (navštevovaná ZUŠ, divadelný súbor, ...). 
 • Zadanie 2 :  Ľubovoľný prozaický text (trvanie maximálne 2 min.).
 • Zadanie 3:  Ľubovoľný poetický text (trvanie maximálne 2 min.).
 • Zadanie 4:  Pohybová etuda s príbehom podľa vlastnej fantázie (trvanie maximálne 2 min.).
 • Zadanie 5:  Ľudová pieseň bez hudobného doprovodu. 
 • Zadanie 6:  Ľubovoľná moderná alebo umelá pieseň podľa možností uchádzača s hudobným podkladom alebo bez podkladu.
 • Zadanie 7:  Len pre uchádzačov  odboru Muzikál - technické cvičenie na zistenie hlasového  rozsahu (uchádzač si stiahne podklad z nižšie uvedeného linku, nahraje svoj hlas spolu s podkladom).  Link na hudobný podklad: https://uloz.to/file/UP6JJbUNvGkq/podklad-zadanie-7-mp3
 • Zadanie 8: Tanečná improvizácia na ľubovoľnú hudbu  (trvanie maximálne 2 min.).

Zadania môže uchádzač nahrať jednotlivo, alebo spojiť viaceré zadania do jedného videa.

Termín odovzdania videí: do 18. mája 2020 do 24 00.

 

Výsledky TS zverejníme do 3 pracovných dní....ale ako býva na SKKE zvykom, o svojej úspešnosti sa dozviete čo najskôr...

Sme...SKKE ....a dúfame, že aj VY budete SKKE...

Kvalita, moderný prístup, možnosti a skúsenosti....NEVÁHAj  POĎ K NÁM ...

 

Milí uchádzači tešíme sa na vaše videá. 

 

 V Košiciach 01. 05. 2020