Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020/2021


Ak si vyberáš konzervatórium a hľadáš kvalitné vzdelávanie, skús to u nás...na SKKE!

 

Od nášho vzniku je zo 100 absolventov v profesii 64 !!!

(https://www.skke.sk/aktuality/uplatnenie-studentov-skke-v-profesionalnyc...)

Ak ťa zaujíma ako pracujeme prelúskaj naše udalosti  na Facebooku.

(https://www.facebook.com/SukromneKonzervatoriumZadielska12Kosice/)

Sme kvalitní a šancu má každý, kto chce  "makať".

...sme SKKE...

https://kosicednes.sk/tv/den-na-konzervatoriu-zadielska-12-v-kosiciach-j...

Ocenenia 2019:

Žiačka Nina Sninská 3. ročník SKKE získala titul absolútny víťaz súťaže konzervatórií NÁDEJ BALETU.

Žiačky 4. ročníka odbor HDU na SKKE Lucia Slobodová a Soňa Červeňáková  vyhrali spevácku súťaž KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD.

 

V roku 2017 začala škola intenzívnu spoluprácu s Royal Ballet Fehérvár/ Székesfehérvari Balett Szinház/ HU pod vedením Attilu Egerháziho.
Od septembra 2018 je škola zaradená v projekte ERASMUS + v programe Školské strategické partnerstvá spolu so školami CODARTS - Rotterdam a tanečnými školami z Livorna, Záhrebu a Lisabonu. 
V roku 2018 a 2020 absolvovali študenti odboru Tanec tanečné workshopy MasterClass so SHIRLEY ESSEBOOM – bývalou členkou NDT, zamerané na repertoár J. Kyliána a NDT ("Whereabouts unknown“). Workshopy organizovalo občianske združenie VIVA- tanečná škola. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 

 

SKKE poskytuje od roku 2005 komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca a pre pedagóga základných umeleckých škôl v študijných odboroch: Tanec, Hudobno-dramatické umenie a Muzikál. Štúdium na konzervatóriu je 6-ročné (4 + 2). Po úspešnom ukončení 6 ročného štúdia žiak získava titul DiS.art.

Od svojho vzniku sa škola sústredila na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ako vo forme kvalitných pedagógov z praxe a nadštandardného priestorového zabezpečenia vyučovania, tak i formou kvality prijatých žiakov. Škola pracuje pod umeleckým vedením Mgr. Kataríny Sninskej, ArtD. 

Výraznou charakteristikou činnosti SKKE je množstvo workshopov so slovenskými i zahraničnými pedagógmi, choreografmi, režisérmi (doc. M. Halászová/CZ, A. Egerházi/HU, C. P. Mormeneo/HU, S. Esseboom / NL , J. Alegado/USA, D. Strnad/CZ, P. Ďumbala/CZ, M. Valko/USA, A. Poti/IT, N. R. Perez/CU, R. Hlatký /NL, M. Ranič/DE, doc. O. Smílková/CZ, Mgr. Art. L. Barilíková-Spišáková, ArtD./ SR, Eva Zmeková/ CH a iní),  zahraničné stáže (spolupráca s CODARTS- University of the arts Rotterdam /NL, JAMU Brno/CZ)Študenti SKKE účinkovali a účinkujú v predstaveniach činohry, opery i baletu Štátneho divadla Košice (Labutie jazero, Bajadéra, Štyria škriatkovia a víla, Noc v Benátkach a iné...), v predstavení Rómeo a Julliet na scéne Jorik. Absolventi študujú na vysokých školách doma i v zahraničí (VŠMU Bratislava/SR, Akadémia umení  Banská Bystrica/SR, Codarts/NL, Canterbury Christ Church University/UK, AMU Praha/CZ, Copenhagen Contemporary school of dance, PERA – School of performing arts Cyprus), pôsobia  ako členovia profesionálnych umeleckých súborov (Slovenský ľudový umelecký kolektív Bratislava/SR, Pražský komorní balet Pavla Šmoka Praha/CZ, balet Štátneho divadla Košice/SR, činohra Divadla Jozefa Kajetána Tylu v Plzni, Komorní scéna Aréna Ostrava, činohra Národního divadla Moravskoslezského divadla Olomouc), v Lúčnici/SR  alebo ako pedagógovia tanca  a herectva na základných umeleckých školách.