SKKE NA CESTÁCH: CODARTS, HOLANDSKO, JAMU BRNO


A je to tu opäť. Ako každý rok!. 

SKKE cestuje...

9.11. -17.11. 2019 študenti odboru TANEC na CODARTS / v rámci projektu ERASMUS PLUS/

10.11. - 14.11. 2019 študenti odborov HDU a HDU- muzikál na JAMU BRNO.

 

Program stáži bude naplnený tréningami, náčuvami, spoločnými diskusiami. Veľmi sa tešíme!!!

Tanečníci sa 13.11. 2019 pôjdu pozrieť na predstavenie NEDERLANDS DANS THEATER : KUNSTKAMER ...

https://www.youtube.com/watch?v=tZ6qUO0LxtM