Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Projekty SKKE v spolupráci s Ministerstvom školstva

    

 

Súkromné konzervatórium je v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022 zapojené do projektov Ministerstva školstva "Letná škola 2021" a "Spolu úspešnejší 2021".

Programy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov mimoriadnej situácie počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. 

Program „Spolu úspešnejší 2021“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.