Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

PRERUŠENIE VYUČOVANIA, MATURITA 2020 A TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020 - 2

Na základe Opatrenia Ministerstva školstva SR a Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostanú všetky školy zatvorené až do odvolania.

Externá časť a písomná forma internej časti Maturity 2020 (písomné maturity)  sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť Maturity 2020 (ústne maturity) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

V prípade akýchkoľvek nových skutočností či zmien vás o nich budeme informovať.