Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Prerušenie vyučovania, Maturita 2020 a Talentové skúšky 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a Usmernenie MŠVVaŠ SR dochádza k zatvoreniu škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky na obdobie minimálne 14 dní.

Súkromné konzervatórium bude v súlade s týmto nariadením a usmernením zatvorené od 16. marca 2020 (pondelok) do 27. marca 2020 (piatok). Plánovaný začiatok vyučovania je stanovený na 30. marec 2020 (pondelok).

Externá časť a písomná forma internej časti Maturity 2020 v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 1. apríla 2020.

Plánovaný termín Talentových skúšok na školský rok 2020/2021 pre odbory tanec, hudobno-dramatické umeniehudobno-dramatické umenie - muzikál je predbežne určený na 6. apríl 2020 (pondelok).