Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre našu školu?


 

REKAPITULÁCIA

Šk. Rok 2017/ 2018 

Na SKKE sa nenudíme! Pripravili sme si pre vás zhrnutie našej činnosti. Najpr sumár, potom podrobný rozpis našich aktivít. 

 

SUMÁR: HDU  +  odbor TANEC

  • 6 predstavení študentov SKKE  v Košiciach
  • 2 predstavenia študentov SKKE v zahraničí ( Budapesť, Praha)
  • 2 zahraničné stáže ( CODARTS Holandsko- odbor TANEC, JAMU Brno - odbor HDU)
  • účinkovanie v tituloch v repertoári Štátneho divadla Košice: balet Bajadéra - zbor, balet Labutie jazero - zbor- postavy labutí 2. a 4. dejstvo , opereta Noc v Benátkach.
  • účinkovanie v repertoári divadla Jórik: Rómeo a Julliet (postavy Rómea a Parisa, hudba NO NAME, réžia V. Kozmenko- Delinde)
  • 180  x 90 minút workshopov so slovenskými a zahraničnými lektormi (Marilena Halászová, Joe Alegado, Oxana Smílková, Attila Egerházi, Cristina Porres Mormeneo, Alberto Poti, Lenka Spišáková-Barilíková, Pavel Ďumbala, Milan Valko, Nelson Reguera, Bibiána Lánczová...)
  • 1 x spolupráca pri organizovaní festivalu súčasného tanca NEW DANCE DAYS
  • 2 x naštudovanie choreografií s renomovanými choreografmi: ATTILA EGERHÁZI a JOE ALEGADO
  • úspechy našich študentov na talentových skúškach a konkurzoch ( viď sekcia aktuality)

A TERAZ PODROBNEJŠIE: 

AUGUST 2017

27.-30. Letné sústredenie na Šírave /odbor TANEC + odbor HDU/

SEPTEMBER 2017

4.-8. Workshop PAVEL ĎUMBALA/ Praha- Klasický Tanec/ odbor Tanec (tanečný pedagóg, bývalý umelecký šéf baletu Opery ND Praha,súčasnosť: Zriaďovateľ baletného štúdia Terspsichore Praha) 

4.-6. Workshop NELSON REGUERA PEREZ/CUBA/ súčasný tanec / odbor Tanec(tanečník, choreograf. Jeden z autorov choreografie nového moderného baletu HAMLET (autorský tím O. ŠOTH, Z. MISTRÍKOVÁ, M. SKLYAR, a N. REGUERA PEREZ) Balet ŠD Košice ) 

4.-30. RÓMEO a JULIET- príprava novej inscenácie – scéna JORIK / odbor HDU (Hudba NO NAME, réžia: V.Kozmenko- Delinde, za SKKE: Dominik Dupľák a Dado Pešek, premiéra 10.-12. november) 

11.-21. Workshop MILAN VALKO/ USA/ klasický tanec/ odbor Tanec
(sólista baletu Saint Louis, tanečný pedagóg)

25.- 28. Workshop ATTILA EGERHÁZI- modern dance/ CRISTINA PORRES MORMENEO- Ballet for contemporary Dancers/ GRAZIANO BONGIOVANI- súčasný tanec
(workshopy s THE HUNGARIAN BALLET THEATRE/ MAĎARSKO)

26. Predstavenie v rámci festivalu súčasného tanca NEW DANCE DAYS / odbor Tanec

27. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec(študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

28. Predstavenie v rámci festivalu súčasného tanca NEW DANCE DAYS / odbor Tanec (študenti odboru Tanec ako Hosť predstavenia THE HUNGARIAN BALLET THEATRE pod vedením A. Egerháziho)

30. Prednášky s doc. Marilenou Halászovou

OKTÓBER 2017

1.-30. RÓMEO a JULIET- príprava novej inscenácie – scéna JORIK / HDU odbor (Hudba NO NAME, réžia: V.Kozmenko- Delinde,za SKKE: Dominik Dupľák a Dado Pešek, premiéra 10.-12. november) 

3.-5. Workshop ALBERTO POTI/ TALIANSKO/ contemporary/ odbor Tanec

20. Deň otvorených dverí - HDU + TANEC ( 2 samostatné 60 min. prezentácie tvorby)

25.-31. Stáž PRAHA/ štúdio TERPSICHORE/ Pavel ĎUMBALA/ klasický tanec/ Tanec

30. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec (študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

NOVEMBER 2017

10.-12.  RÓMEO a JULIET- premiéra - scéna JORIK / odbor HDU (Hudba NO NAME, réžia: V.Kozmenko- Delinde, za SKKE: Dominik Dupľák a Dado Pešek)

14.-17.  Stáž študenti odboru HDU na JAMU (muzikál a činohra)

16.- 22. Príprava nového repertoáru JOE ALEGÁDO (USA) a BIBIÁNA LÁNCZOVÁ

12. premíéra Rómeo Juliet (študenti SKKE účinkujú v hlavných postavách Dominik Dupľák – Rómeo a Dado Pešek – Paris)

24. BAJADÉRA -Štátne divadlo Košice , Bajadera. Za SKKE účinkujú Majka Ciskova a Baska Bujakiova.

25. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec(študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

DECEMBER 2017

13. FRAGMENTY 3 Školské predstavenie študentov tanečného a hudobno-dramatického odboru Súkromného konzervatória na Zádielskej ulici v Košiciach. Hosť programu SZUŠ VIVA, Zádielska Košice. Dĺžka 80 min.

16. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec(študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

18. Predstavenie Tanečného odboru v Humennom na pozvanie súboru SZUŠ VIA ARTO

19. Študentky odboru HDU Lucia a Soňa prespievali jeden z nájznámejších slovenských hitov 

http://www.funradio.sk/hudba/novinky/38384-dve-krasne-slovenky-prespieva...

21. Petra Benedityová , odbor HDU naspievala hit Mariah Carey https://www.youtube.com/watch?v=6Fc9se36i10

28. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec(študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

JANUÁR 2018

18.-21.  Workshop ATTILA EGERHÁZI- modern dance/ CRISTINA PORRES MORMENEO- Ballet for contemporary Dancers/ GRAZIANO BONGIOVANI- súčasný tanec

22. – 26. Doc. Marilenka Halászová, prednášky z Teórie a metodiky tanca 

FEBRUÁR 2018

21. BUDAPEST- spoločné predstavenie: Súkromné Konzervatórium Košice Székesfehérvári Balett Színház , Ballet Prague Junior.

MAREC 2018

4.-10. Stáž na CODARTS, Rotterdam, Holandsko

23. LABUTIE JAZERO, Štátne divadlo Košice (za SKKE účinkujú 4 študentky- postavy labutí 2. a 4. dejstvo)

APRÍL 2018

6.-8.  Workshopy študentov HDU s doc. PhDr. OXANOU SMÍLKOVOU, CSC.(JAMU BRNO)

12.-15. Nový repertoár s JOE ALEGADO a BLANKA CSASZNYI

22.-24. Workshopy  s ATTILA EGERHÁZI a CRISTINA PORRES MORMENEO

25. PRAHA - študenti odboru TANEC cestujú na pozvanie do PRAHY - predstavia sa v rámci predstavenia HAPPENING TANEČNÍCH KONZERVATOŘÍ Na jednom javisku sa predstavia: Taneční konzervatoř Praha, Taneční centrum Praha, Tanečné konzervatórium Brno, Tanečné konzervatórium Gyor, Tanečné konzervatórium Bratislava a naša škola - Súkromné konzervatórium Košice:-)

27.- 28. Workshopy študentov HDU s LenkouSpišakovou - Barilikovou 

MÁJ 2018

1. TANEC V MESTE , Košice

14. Maturitné a absolventské predstavenie odboru HDU (180 min.)

JÚN 2018

8. Predstavenie odboru TANEC (150 min.)

10. Predstavenie 1.-3. Roč. odbor HDU ( 180 min.)

15. Repríza operety NOC V BENÁTKACH/ ŠD Košice/ odbor Tanec(študenti odboru Tanec účinkujú v úspešnej operete Opery ŠD Košice)

22. Repríza Labutieho jazera, Štátne divadlo Košice

SEPTEMBER 2018

2.-6. Sústredenie SKKE, Šírava

SKKE vstúpilo do projektu Erasmus + spolu so školami z Holandska, Portugalska, Talianska a Chorvátska ! 

https://www.skke.sk/aktuality/erasmus-plus

OKTÓBER 2018

27.-30. KOŠICE MASTER CLASS činoherné a tanečné workshopy/ O. SMILKOVÁ, B. LÁNCZOVÁ, A. EGERHÁZI...) / Kulturpark

NOVEMBER 2018

16.11. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

28.11-2.12 MASTER CLASS -Projekt podporený Fondom na podporu umenia: Workshopy s A. EGERHÁZI A C.P. MORMENEO

3.-5. 12. MASTER CLASS -Projekt podporený Fondom na podporu umenia: KYLIÁN REPERTOÁR so Shirley ESSEBOOM- NDT- REPERTOÁR 1 KRÁT V KOŠICIACH !!!

https://www.ozviva.sk/projekty/masterclass

DECEMBER 2018

6.- 7.  V SPOLUPRÁCI SO SZUŠ VIVA PREMIÉRA TANEČNEJ ROZPRÁVKY ANJEL DOMINIK A ČERTI (Za SKKE účinkovali študenti HDU)