Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Pozvánka na Deň otvorených dverí na SKKE


Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na SKKE.

Viac info nižšie:

Organizačné pokyny k priebehu DOD:

Dátum: 25. 10. 2019

Miesto konaniaSúkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice 

Prezentácia účastníkov:

Pre odbor HDU je od 08:30 do 09:00 hod.
Pre odbor TANEC je od 10:30 do 11:00 hod.

Začiatok DOD:

Pre odbor HDU: 9:00 
Pre odbor TANEC: 11:00

Dĺžka DOD: do 120 min.

Neplatí sa žiadny účastnícky poplatok. 

DOD na SKKE sa skladá z dvoch častí: 
  1. prezentácia ukážok práce našich žiakov (určené pre všetkých návčtevníkov)
  2. aktívne zapojenie záujemcov o štúdium do niekoľkých aktivít z predmetov hlavného odboru štúdia (určené pre záujemcov o štúdium, na dobrovoľnej báze). 
    • záujemcovia o aktívne zapojenie si prinesú pohodlné oblečenie vhodné na pohybovo-tanečné aktivity.

 

Informácie pre záujemcov o aktívne zapojenie sa - odbor HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE (HDU):

V rámci tejto možnosti budú záujemcovia zapojení do ukážok vyučovania v hlavných predmetoch HDU: herectvo + spev + tanec.

HDU/ herectvo: záujemcovia o štúdium budú zapojení do niekoľkých hereckých pohybových aktivít, aby si mohli vyskúšať, ako sa pracuje na hodinách herectva na našej škole.

HDU/ spev: záujemcovia si pripravia jednu ľubovoľnú ľudovú pieseň (prosíme doniesť notový materiál, prípadne nahratý hudobný podklad). 

HDU/ tanec: záujemcovia budú zapojení do základných tanečných variácii. 

 
Informácie pre záujemcov o aktívne zapojenie sa - odbor TANEC (TAN)

V rámci tejto možnosti budú záujemcovia zapojení do krátkych tanečných cvičení v technikách - klasický, moderný, ľudový tanec a street dance.

Výber konkrétnej tanečnej techniky je na uchádzačovi.

 

Pre záujemcov o štúdium na konzervatóriu je účasť na DOD výhodou z dôvodu lepšej predstavy o štúdiu na tomto type školy.