Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Maturitné, absolventské a záverečné predstavenie odboru HDU a MUZIKÁL úspešné za nami

Muzikál ČAJOČKY TAXIS časť z muzikálu J. Ďurovčíka a P. Pavlaca Čajočky, piesne: P. Nagy

Choreografia: J. Ďurovčík

Pedagogické vedenie: E. Cibulová Ryšáková, S. Fedorková, K. Sninská

Spievajú a tancujú: žiaci 2. a 3. roč. odbor HDU

 Hudobný aranžmán: L. Znám

LIBERTANGO, A. Piazzolla, Choreografia: Katarína Sninská,

Tancujú:žiaci 4. a 6. roč. odbor HDU

 

CHORUS LINEúvodná časť z muzikálu Chorus Line

Choreografia:                   A. Žulová

Tancujú:                           žiaci 4.-6. roč. odbor HDU

V DOME STRAŠÍ DUCH, z filmu Caesar, J. Voskovec, J. Werich

Pedagogické vedenie:        M. Pado

Spievajú:                          3.-4. roč. odbor MUZ

BEZ PRAVIDIEL, Choreografia: Martin Goga, naštudovala Angelika Žulová, tancujú žiaci 1. a 2. ročníka HDU

 

 

ŠATY, D. Ursíny

   Pedagogické vedenie:         S. Fedorková

    Hudobný sprievod:             L. Znám

    Spieva:                             Barbora Luptáková, 3. roč. odbor HDU 

ROZHOVOR V TICHU, H. Zagorová

    Pedagogické vedenie:         S. Fedorková

    Hudobný sprievod:             L. Znám

    Spieva:                             Iveta Karičková, 5. roč. odbor MUZ 

Ľudový blok, žiačky 1.a 2. ročníka

 

POSLEDNÍ PSANÍ, pieseň z muzikálu Cyrano z predmestia

    Pedagogické vedenie:        S. Fedorková

    Hudobný sprievod:            L. Znám 

    Spieva:                             Gabriela Angela Madejová,  4. roč. odbor MUZ

YOU CAN STOP THE BEAT, soundtrack z muzikálu Hairspray

    Pedagogické vedenie:         A. Majtnerová 

    Choreografia                    K. Vein a M. Kolcunová, 3. roč odbor TAN

    Spievajú a tancujú:            žiaci 3. – 6. roč. HDU

 

PLAY I: študneti 2. ročníka , pedagogické vedenie Slávka Fulínová

 

Ceruzka: študenti 1. ročníka, pedagogické vedenie Matej Erby

PLAY II, študneti 2. ročníka , pedagogické vedenie Slávka Fulínová

ANJEL, maturitné predstavenie, réžia a pedagogické vedenie Peter Havasi

MYDLIVKY, absolventské predstavenie, réžia a pedagogické vedenie Michal Náhlík