Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Druhé kolo Talentových skúšok


2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

 

Riaditeľ Súkromného konzervatória, Zádielska 12 Košice  vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022.

 

Odbory, v ktorých sa bude konať 2. kolo talentových skúšok:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 muzikál

8227 Q 00 tanec

 

Termín 2. kola talentových skúšok: 22. jún 2021 (utorok)

Čas: 09:00 hod.

Termín zaslania prihlášok: do 16. júna 2021

 

Kritéria a obsah TS: sú uvedené v sekciách jednotlivých odborov

Hudobno-dramatické umenie a muzikál:

https://www.skke.sk/hudobno-dramaticky-oddbor/talentove-skusky

Tanec:

https://www.skke.sk/tanecny-odbor/talentove-skusky

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0917 621 228.