Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

DOD na SKKE sa blíži.....tu je bližšie info pre vás...


DOD na SKKE sa blíži...

Pre vaše bližšie informácie sa pozrite, čo môžete uvidieť a zažiť:

27.10. 2021 STREDA

ODBOR TANEC:

(uvidíte študentov SKKE pod pedagogickým vedením: Ľubomíra Goliášová, Yulia Chemitová, Katarína Sninská, Milan Valko, Miroslav Benda, Radovan Vagač)

8.00 - 9.30 

 • klasický tanec  1. ročník/sála S3, 3. ročník/sála S2, 4. ročník/sála S1

9.50 - 11.25

 • klasický tanec 2. ročník/sála S1
 • ľudový tanec 3. ročník/sála S3
 • moderný tanec 4. ročník/sála S2 

11.30 - 13.05

 • ľudový tanec 1. ročník/sála S3
 • moderný tanec 2. ročník/sála S2
 • tanec s partnerom 3. ročník/sála S1
 • moderný tanec 1. ročník (keďže 1. ročník v stredu nemá moderný tanec, prídu sa vám na chvíľu predstaviť)

 

ODBOR HDU a MUZIKÁL:

(uvidíte študentov SKKE pod pedagogickým vedením: Slávka Fulínová, Simona Fedorková, Andrea Majtnerová, Martin Pado, Ján Jakab, Matej Erby, Michal Náhlík, Dominik Dupľák, korepetície: Ladislav Znam, Anton Konya)

(Všetky uvedené predmety sú predmety študentov herectva a muzikálu)

9.50 - 10.35

 • ansáblový spev  - odbor MUZIKÁL, 2. ročník/učebňa H1
 • javiskový pohyb - odbor HDU, 2. ročník/sála H2
 • umelecký prednes- odbor HDu a MUZIKÁL, 3. ročník/učebňa H3

10.40 - 11.25 

 • javisková reč - 2. ročník/učebňa H2
 • ansáblový spev  - odbor HDU, 4. ročník/učebňa H1

11.30 - 12.15

 • hlavný odbor štúdia Spev 1. ročník/učebňa K1 a H2
 • javisková reč odbor HDU a MUZIkÁL, 3. ročník/učebňa H1

13.10 - 16.30 

 • hlavný odor štúdia herectvo 1. ročník/učebňa H1
 • hlavný odor štúdia herectvo 2. ročník /sála S3
 • hlavný odor štúdia herectvo 6. ročník /učebňa H2