Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Deviataci, pozor!

OTVÁRAME TRI ODBORY

V školskom roku 2022/2023 už tradične otvárame ročník v odboroch 8226 Q Hudobno-dramatické umenie, 8226 Q 01 Muzikál a 8227 Q Tanec. Keďže vedenie KSK nepovažovalo za potrebné uviesť v brožúre o stredných školách všetky školy na území Košického samosprávneho kraja, iba tie, ktoré samo zriaďuje, dostávame od vás množstvo e-mailov a telefonátov o možnostiach štúdia na SKKE.

Možností je dosť!

Preto sme sa rozhodli vydať vlastnú brožúru a distribuovali sme ju na mnohé základné školy – možno aj na tú vašu! Ak sa k vám nedostala, nezúfajte! Tu je!

Prihlášky na SKKE si už môžete podávať v papierovej alebo elektronickej podobe cez EduPage, pomôže vám vaša základná škola. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Talentové skúšky sú 4. a 5. mája 2022!

Sme SKKE a tešíme sa na Teba!