FOTO z predstavenia odboru HDU 14.5. maturitné predstavenie