Garant odboru tanec


Marilena a Andrej Halászoví


Doc. Marilena Halászová

(21. septembra, 1935, Bukurešť) patrí k zakladateľskej pedagogicko-choreografickej generácii tanečných umelcov druhej polovice 20. storočia na Slovensku.

Narodila sa v Bukurešti. Tancu sa venovala od svojich piatich rokov. Silným impulzom v jej láske k tancu bola jej prvá pedagogička, žiačka Enrica Cecchettiho, Floria Capsali.

Významným činiteľom v jej profesionálnom živote bolo štúdium na GITIS v Moskve. Sedem náročných a profesionálne bohatých rokov strávila ako žiačka a neskôr ako asistentka po boku takých tanečných pedagógov a choreografov ako N. I. Tarasov, R. V. Zakharov a L. Lavrovskij.

Po štúdiu v Moskve sa v rokoch 1961 – 1968 stala choreografkou v SND. V rokoch          1969 – 1981 formovala baletný súbor Štátneho divadla v Košiciach. V roku 1974 bola spolu so svojim manželom Andrejom Halászom iniciátorkou, zakladateľkou a vedúcou tanečného oddelenia na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. Práve vďaka tejto ich iniciatíve môže existovať na Slovensku popri 8 ročných tanečných konzervatóriách aj 6. ročné štúdium v odbore tanec na všetkých Hudobno-dramatických konzervatóriách. V rokoch 1981 – 1988 pôsobila s manželom Andrejom Halászom na Music Ballet School v Bagdade, kde sa stala vedúcou tanečného oddelenia.

Okrem intenzívneho choreografického, pedagogického a vedúceho pôsobenia v dvoch najväčších baletných súboroch – bratislavskom a košickom bola doc. Marilena Halászová vedúcou Tanečnej katedry VŠMU v Bratislave, pôsobila ako pedagóg na AMU v Prahe, kde získala aj titul doc., bola baletnou majsterkou Pražskom Komornom Balete Pavla Šmoka, atď.

Jej profesionálny vklad je nenahraditeľným a úctyhodným faktom. Po celý život sa neúnavne zaoberala ako výchovou profesionálnych tanečníkov tak i budovaním európskeho tradičného klasického a neoklasického divadelno-tanečného repertoáru najmä v bratislavskom a košickom profesionálnom balete. Bohatá bola spolupráca v činoherných inscenáciách, v operách a v televíznych programoch.

Medzi „slovenských žiakov“ pani doc. Marileny Halászovej patria významní formovatelia slovenského tanečného školstva a baletného umenia ako: Dagmar Hubová, Marcela Grecmanová, Emil Tomáš Bartko, Pavel Ďumbala, Ján Nemec, Marta Žecová -Baranová, Cecília Papčová - Forgáčová, Božena Brella - Tóthová, Pavlínka Ďumbalová a iní.

Choreografické pôsobenie bolo rozmanité: zjednotiaca klasika, pôvodná tvorba ako aj novinky prvýkrát uvedené, napr. Doktor Jajbolí Igora V. Morozova, Dievča a chuligán, Tanečná suita Dmitrija D. Šostakoviča, ďalej slovenské premiéry inscenácií Leningradská symfónia Dmitrija D. Šostakoviča, Straussiana Johanna Straussa, Paganini Sergeja V. Rachmaninova, Valpurgina noc Charlesa Gounoda, Skrinka hračiek Clauda Debussyho, Kamenný kvietok S. Prokofieva, Premeny I. Parika, Román o ruži A. Otčenáša, Duklianska poéma T. Himera, Pavana pre mŕtvu infantku M. Ravela, atď., väčšina v spolupráci s manželom Andrejom.

Doc. Marilena Halászová bola počas svojej tvorby ocenená rôznymi cenami v oblasti kultúry.


Mgr. Andrej Halász

(8. 8. 1937, Košice - 19.2. 2016 Praha) tanečník a významný pedagóg na Slovensku a v Čechách. Formujúca osobnosť tanečnej pedagogiky, choreografie a interpretácie.

Výrazne prispel k formovaniu tanečného umenia na konzervatóriach na Slovensku ako aj v Čechách: vedúci tanečného oddelenia na Konzervatóriu v Košiciach, pedagogické pôsobenie pokračovalo na Pražskom konzervatóriu, Duncan Centrum v Prahe. Ďalšia spolupráca vznikla v Plzni, Olomovci, Ústi nad Labem, spomínanom Bagdáde, pôsobil ako pedagóg duetného tanca na AMU v Prahe, atď. Je autorom publikácie Analýza a syntéza tanečního duetu (1994).

Plodotvorná celoživotná dráha bolo prelínanie úspešného interpretačného a pedagogického pôsobenia, ako aj tvorivá choreografická spolupráca. Mladosť však bola sústredená v umeleckom súbore SĽUK a Vojenskom súbore v Bratislave. Očaril ho ale klasický tanec  a tak vzniklo pôsobenie v SND v Bratislave, ako sólista baletu či v ŠD v Košiciach.

Andrej Halász vychoval mnoho tanečníkov svetového formátu ako Jiří a Otta Bubeníčkovi, Róbert Hlatký, Vašek Kuneš, Ondrej Šoth, Pavel Ďumbala a iní. V početnej skupine absolventov bol dominantný rukopis pôsobivého mužského prejavu na základe techniky klasiky a neoklasiky. Za dlhoročné pôsobenie mu bol udelený titul čestný občan Košíc.

HALÁSZ, Andrej 

1955 - 1961     člen a sólista SĽUK-u, Bratislava
1955 - 1959     člen VUS-u, Bratislava
1961 - 1968     sólista baletu SND Bratislava
1969 - 1976     sólista baletu ŠD Košice
1975 - 1981      zakladateľ a vedúci tanečného oddelenia Konzervatória
                         v Košiciach
1981 - 1984      Hudobná a tanečná škola Bagdad (Irak) – pedagóg
1984 - 1991      Pražský komorný balet Pavla Šmoka – pedagóg, repetítor
1987 - 1994      tanečný pedagóg Tanečného konzervatória v Prahe
1987 - 1992      externý tanečný pedagóg na Akadémii muzických umení v Prahe
1994                  Autor publikácie Analýza a syntéza tanečného dueta,
                          Praha 1994/ Bratislava 1997 
1994 - 1999      Divadlo Ústí nad Labem – baletný majster, repetítor
2000 - 2013     Štátne divadlo Košice - baletný majster, repetítor
2008                 Odborný garant – Súkromné konzervatórium na Zádielskej ul.,
                          Košice.