Mgr. art. Peter MAŤO, PhD.


PEDAGÓG

  • Prednášky : Dejiny divadla, Dejiny tanca a baletu, Rozbor umeleckého diela 

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI

  • Doktorand Divadelnej fakulty VŠMU, Bratislava
  • Absolvent katedry divadelných štúdií VŠMU, Bratislava
  • Publikačná činnosť v časopisoch Kød a Salto
  • Jeho ústrednou témou sa stali súčasné autorské tanečné a perfomatívne projekty, v ktorých sa prelínajú multidruhové a interdruhové umenia vo výtvarno-mediálnej estetike 21. stor. 
  • V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej, libretistickej a režisérskej praxi v mnohých divadlách na Slovensku a v Čechách.