Predstavenie HDU 8.6. 2017 2. časť: predstavenie 1.-3. ročníka