Predstavenie HDU 18.5. 2017 2. časť-maturitné predstavenie