Predstavenie HDU 18.5. 2017 1. časť- spevácko - tanečná