Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Výsledky TS na školský rok 2020/2021

Vážení uchádzači, rodičia. 

Na základe výsledkov TS na SKKE vám bude v najbližších dňoch poštou doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača spolu s ďalšími dôležitými tlačivami a pokynmi na ich vyplnenie a opätovné zaslanie. 

Výsledky TS zo dňa 19. 05. 2020 - odbor  Tanec

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                           Body za overenie nadania          Body za študijné výsledky          Spolu

TAN 02                                 95,5 bodov                                        155                                   250,5    

TAN 01                                 94,0 bodov                                        105                                   199

TAN 04                                 93,0 bodov                                        50                                     143

TAN 06                                 90,0 bodov                                        75                                     165

TAN 07                                 88,0 bodov                                        195                                   283

TAN 11                                 79,7 bodov                                        20                                     99,7      

TAN 03                                 77,7 bodov                                        65                                     142,7    

TAN 08                                 67,7 bodov                                        20                                      87,7      

TAN 10                                 65,0 bodov                                        105                                    170        

TAN 12                                 61,7 bodov                                        50                                      111,7

TAN 09                                 50,0 bodov                                        105                                    155

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania          Body za študijné výsledky          Spolu

TAN 05                                 17,3 bodov                                        5                                        22,3      

 

Výsledky TS zo dňa 19. 05. 2020 - odbor Hudobno-dramatické umenie a Muzikál

Uchádzači, ktorí splnili kritéria a dosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania          Body za študijné výsledky          Spolu

HDU 04                                92 bodov                                            180                                    272

HDU 03                                91 bodov                                            155                                    246

HDU 10                                80 bodov                                            20                                     100

HDU 05                                79 bodov                                            90                                     169

HDU 02                                77 bodov                                            115                                    192

HDU 07                                65 bodov                                            65                                      130

HDU 06                                64 bodov                                            65                                      129

HDU 11                                58 bodov                                            15                                       83

HDU 01                                50 bodov                                            65                                       115

 

Uchádzači, ktorí nesplnili kritéria a nedosiahli potrebný počet bodov na prijatie:

Kód                            Body za overenie nadania          Body za študijné výsledky          Spolu

HDU 08                                43 bodov                                            25                                    68

HDU 12                                32 bodov                                            130                                  162

HDU 09                                0 bodov                                              20                                    20