Talentovky u nás už o pár dní....tešíme sa na vás!

Milí naši uchádzači, pomaly sa blíži náš čas.

Od pondelka začínajú talentové skúšky podľa odborov. Zopár informácií:

1) Poprosíme , aby ste sa snažili dostaviť na čas. V prípade, ak budete z akýchkoľvek príčin meškať, prosíme informujte nás o tom telefonicky.

2) Nezabudnite na dobrú náladu. 

3) Parkovanie pred školou je spoplatené.(Parkovanie v areáli školy je vyhradené len pre zamestnancov školy)

4) Uchádzači, ktorí neodovzdali kompletné lekárske správy ich odovzdajú ráno pri prezentácii.

5) HDU talentovky - 26.3. pondelok - budú trvať cca do 14.00.

6) Talentovky na TANEC- 27.3. -utorok budú trvať cca do 13.00.

7) Prosíme rodičov, aby sa po prezentácii dieťaťa  v čase trvania TS nezdržiavali v priestoroch školy.

VEĽA ŠŤASTIA VŠETKÝM.....