TALENTOVÉ SKÚŠKY NA SKKE


Hľadáme nové talenty!

Talentové skúšky na SKKE sa blížia.

Viac informácii sa dozviete na našej stránke v jednolivých sekciách podľa odborov.