TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022

 

Termíny prijímacieho konania - talentových skúšok pre školský rok 2022/23

 

Odbory otvárané v školskom roku 2022/2023:

8226 Q 00 hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

8227 Q 00 tanec

 

1. kolo talentových skúšok

1. termín: 4. - 5. máj 2022

2. termín: 11. - 12. máj 2022

 

2. kolo talentových skúšok

1. termín: 21. jún 2022

 

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory a zamerania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0917 621 228, alebo mailom na skke@skke.sk