Študentky SKKE v Labuťom jazere

Balet Štátneho divadla Košice pod vedením Andreja Sukhanova uviedol koncom marca premiéru Labutieho jazera v choreografii pána Vladimíra MALAKHOVA.

Do premiérového predstavenia 23. a 24.3.  boli zaradené naše 2 študentky: Betka Talčíková a Barbora Bujakiová. V repríze 21.4. sa predstavili 4 študentky- Betka Talčíková, Eliška Schavelová, Majka Cisková, Barbora Štefaniková. Vidieť ich môžete v 2. a 4. dejstve v postavách labutí ...a Majku Ciskovú v 3. dejstve - v maďarskom tanci.

Ďalšie predstavenie baletu je 22.6.2018.

http://www.sdke.sk/sk/balet/peter-iljic-cajkovskij-labutie-jazero