Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

SKKE na festivale Artorium Akadémie umení v Banskej Bystrici


Festival ARTORIUM sa uskutočnil v dňoch 17. 10. 2022 - 20. 10. 2022 v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Projekt je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému, filmovému a hudobnému umeniu, a tiež kreatívnym dielňam – ako píšu na svojej stránke.

Žiaci SKKE sa aktívne zúčastnili workshopov Tvorba začínajúca improvizáciou a pozorovaním v podaní lektorky Isabelly Giampaolo z Accademy Teotro Dimitri (Švajčiarsko) a Tvorivá dielňa pre hercov, tanečníkov a hudobníkov od talianskeho lektora Andrea Benaglio.

Boli sme tiež divákmi predstavenia Psie srdce na motívy Bulgakova z lokálnej dielne Divadla Akadémie umení, predstavenia MATR. od už spomínanej lektory Isabelly Giampaolo, famózneho inkluzívneho predstavenia Kto rastie v parku pod taktovkou Kateryny Michalicyny z Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University (Ukrajina) či Rodina Topalovičovcov od Dušana Kovačevića z Academy of arts, Novi Sad (Srbsko). Absolútny zákaz od Petra Karvaša nám zahrali študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici, slovinská Academy od Theatre, Film and Television nám odprezentovala predstavenie Na druhej strane a Wroclowská divízia National Academy of Theater Arts in Krakow nám predviedla predstavenie na aktuálne poľské spoločenské témy od Marie Pawlikowskej – Jasnoryewskej Žena zázrakov. Po všetkých predstaveniach sme sa aktívne zúčastnili živých diskusií s hercami a tvorcami predstavení, čo malo obrovský prínos pre štúdium týchto odborov.

V bohatom OFF programe si naši aktívni tretiaci pomerali svoje vedomosti a herecké sily s vysokoškolákmi v divadelnom kvíze a v Improlige, niekoľkí žiaci to rozbalili na karaoke. Naša Tetyana Novak si tak získala publikum svojou gotickou verziou Let it go, že sa umiestnila na skvelom treťom mieste.

Festival Artorium vnímame veľmi pozitívne a radi sa ho naši žiaci zúčastnia aj v budúcnosti.