NOVEMBER 2019: KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD VYHRALI ŠTUDENTKY ZO SKKE


BLAHOŽELÁME

žiačkam 4. ročníka SKKE (Odbor Hudobno-dramatické umenie)

LUCII SLOBODOVEJ A SONI ČERVEŇÁKOVEJ

a ich kapele 2 VOISIS

ZA VÝHRU NA  PRESTÍŽNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽI

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD!