NOVEMBER 2019: ABSOLÚTNY VÍŤAZ NÁDEJ BALETU 2019 je zo SKKE


Na medzinárodnej súťaži

NÁDEJ BALETU 2019

získala

1. miesto v kategórii žiakov konzervatórii nad 16 rokov  

a titul absolútneho víťaza

NINA SNINSKÁ - žiačka 3. ročníka SKKE

POROTA:

Mário RADAČOVSKÝ - Národné divadlo BRNO

prof. IRINA ČIERNIKOVÁ - dekanka HTF VŠMU

Petr VONDRUŠKA - BAVORSKÁ ŠTÁTNA OPERA

Pavel ĎUMBALA - bývalý šéf baletu v PLZNI a ŠTÁTNEJ OPERY PRAHA