KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD VYHRALI ŠTUDENTKY ZO SKKE!


 

BLAHOŽELÁME

Žiačkam 4. ročníka SKKE /odbor Hudobno-dramatické umenie/

LUCII SLOBODOVEJ A SONI ČERVEŇÁKOVEJ

a ich kapele 2 VOISIS