Erasmus logo

Partneri školy pre odbornú a umeleckú prax

Szekesfehervari Balett

Sľuk

Divadelný projekt - Herecký kurz


Autor myšlienky projektu Valentín Kozmenko-Delinde:

"Hlavným cieľom tejto hereckej majstrovskej triedy je pripraviť mladých, talentovaných ľudí na prijatie na štúdium na vysokej škole v odbore divadelné umenie. Prípravný kurz herectva je založený na vytvorení špecifického divadelného projektu, počas ktorého sa účastník naučí v praxi základné princípy herectva, založené na systéme Stanislavsky - Mih. Čechov - Grotovsky. Súčasťou školiaceho programu sú aj základy javiskového vokálu a tanca. Master-class je založený na svetoznámom mýte o večnej  láske „Orpheus and Eurydice. Dej  divadelného projektu  „Orfeus @ Eurydiké“ zahŕňa fragmenty svetovej drámy od Sophoclesa po Shakespeara a Čechova. Rovnako ako hudobné diela od Bacha po Chopina a Beatles."

Občianske združenie „Višňový sad“ v spolupráci so Súkromným konzervatóriom, Zádielska 12 v Košiciach vytvorilo spoločný projekt pod názvom Art – štúdio „Višňový sad“. Tento projekt, formou organizovania víkendových tvorivých dielni, bude pripravovať účastníkov na budúce povolanie herca činoherného divadla.

Víkendový kurz: Príprava na budúce povolanie herca.

Pre koho je kurz určený: pre žiakov a absolventov konzervatórií alebo pre amatérskych hercov. Odporúčaný vek 18-25 rokov.

Lektor: režisér a pedagóg Mgr. Valentín Kozmenko - Delinde, PhD., ktorý pracoval a vyučoval v New Yorku, Moskve a Kyjeve v spolupráci s Mgr. Igorom Timkom, ArtD. a Mgr. Katarínou Sninskou, ArtD. 

Začiatok kurzu: marec 2020

Doba trvania kurzu: 9 mesiacov, v rozsahu 16 hodín/mesiac. Kurz bude ukončený prezentáciou originálneho hudobného predstavenia „Orfeus @ Eurydiké“ (premiéra: jeseň 2020)

Miesto konania kurzu: Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice

Poplatok za kurz: 30 Eur/ mesiac

Konkurz uchádzačov sa uskutoční 16. 2. 2019 od 17.00 hod. v priestoroch Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice. 

Dôležité:

Prosíme uchádzačov, aby svoj záujem zúčastniť sa konkurzu potvrdili stručným kladným stanoviskom na email: kozmenko.valentin51@gmail.com alebo katarina.sninska@skke.sk.

Kontakt: V prípade otázok nás kontaktujte LEN mailom na adresu: kozmenko.valentin51@gmail.com alebo katarina.sninska@skke.sk