ERASMUS PLUS

 

SKKE A ERASMUS PLUS!!!

Od SEPTEMBRA 2018 sme sa stali partnerskou školou v projekte ERASMUS PLUS. 

GARANT- naša dlhoročná priateľská škola  : UNIVERSITY OF ARTS : CODARTS, Rotterdam , Holandsko 

Partneri: Tanečné školy: z miest LIVORNO, LISABON, ZAGREB a Súkromné konzervatórium, Zádielska 12/ SKKE/ Košice !!!!

Čo to znamená? Cestujeme, tvoríme, prezentujeme spoločne.

Viac info v septembri

...Sme SKKE...